baner
Adapter USB for DB25 CNC
Wybierz typ urządzenia jaki użyto w adapterze aby pobrać odpowiedni sterownik:
Nazwa urządzenia:USB-Serial Controller
Nazwa sterownika:Prolific USB-to-Serial Comm Port
System operacyjny:Windows 2000 / XP / Vista / 7
Rozmiar pliku:3,12 MB
Nazwa urządzenia:USBSERIACONRVERTER
Nazwa sterownika:USB Serial Port
System operacyjny:Windows 2000 / XP / Vista / 7
Rozmiar pliku:731,0 KB
Nazwa urządzenia:USB2.0-Ser!
Nazwa sterownika:BEXPRO-DE USB Interface
System operacyjny:Windows 2000 / XP / Vista / 7
Rozmiar pliku:74,6 KB
Copyright © 2009-2023 Acusoft